Stand Out To Sea

Stand Out To Sea is een cultureel havenfestival te Rotterdam. 

Het Havenmuseum dat tegenwoordig valt onder het Maritiem Museum te Rotterdam heeft in 2012 en 2014 in samenwerking met Stichting Portable Collective een cultureel havenfestival neergezet. Het festival was voor iedereen gratis toegankelijk. Omdat het terrein zo open mogelijk gehouden moest worden werd er gezocht naar een visuele afbakening van het terrein. Juliette van de Walle is gevraagd om beelden te maken voor in de (hijs) kranen, aan de boten en  tussen wal en schip. 

Zij maakte immense poppen van 4,5 meter die her en der geplaatst konden worden. Door de wind, die er altijd is in de haven van Rotterdam, bleven de poppen in beweging.

Stand out to Sea